استخدام مجتمع پاکدشت بتن

کارتابل گزارش تخلف
حقوق توافقی
شهر استخدامی: تهران پاکدشت ورامین پیشوا قرچک
سابقه کار نیاز دارد

رشته های تحصیلی مورد نیاز

  • رشته تحصیلی: شیمی
  • جنسیت: زن
  • زمان کاری: تمام وقت
  • مقطع تحصیلی: کارشناسی
  • توضیحات: حداقل یک سال سابقه کار در آزمایشگاه شیمی * مزایا: بیمه * صبحانه * ناهار * رشته تحصیلی: شیمی * حقوق: توافقی

  • رشته تحصیلی: شیمی
  • جنسیت: زن
  • زمان کاری: تمام وقت
  • مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  • توضیحات: حداقل یک سال سابقه کار در آزمایشگاه شیمی * مزایا: بیمه * صبحانه * ناهار * رشته تحصیلی: شیمی * حقوق: توافقی

استخدام شیمی

  تهران پاکدشت ورامین پیشوا قرچک |   زن |   سابقه کار نیاز دارد

1403/03/21

استخدام شیمی

  تهران |   مرد |   سابقه کار نیاز دارد

1403/03/21

استخدام شیمی

  تهران |   زن |   سابقه کار نیاز ندارد

1403/03/21

استخدام شیمی

  مشهد |   زن |   سابقه کار نیاز دارد

1403/03/21
1403/03/21
استخدام کننده
مجتمع پاکدشت بتن
ایمیل
نمایش
تلفن تماس
نمایش
آدرس
اعلام نشده است
خدمات
اعلام نشده است

تماس با استخدام کننده

CAPTCHA