استخدام شرکت کیا رایانه پرداز فاطر

کارتابل گزارش تخلف
حقوق توافقی
شهر استخدامی: اصفهان
سابقه کار نیاز دارد

رشته های تحصیلی مورد نیاز

مهارت های فنی مورد نیاز

 • مهارت فنی: کارگر خدماتی
 • جنسیت: زن و مرد
 • زمان کاری: تمام وقت
 • مقطع تحصیلی: دیپلم
 • توضیحات: بدون توضیح

 • مهارت فنی: کارشناس شبکه
 • جنسیت: مرد
 • زمان کاری: تمام وقت
 • مقطع تحصیلی: دیپلم
 • توضیحات: بدون توضیح

 • مهارت فنی: دیپلم الکترونیک
 • جنسیت: مرد
 • زمان کاری: تمام وقت
 • مقطع تحصیلی: دیپلم
 • توضیحات: بدون توضیح

 • مهارت فنی: دیپلم برق
 • جنسیت: مرد
 • زمان کاری: تمام وقت
 • مقطع تحصیلی: دیپلم
 • توضیحات: بدون توضیح

 • مهارت فنی: دیپلم فنی
 • جنسیت: مرد
 • زمان کاری
 • : تمام وقت
 • مقطع تحصیلی: دیپلم
 • توضیحات: بدون توضیح

 • مهارت فنی: مسئول IT
 • جنسیت: مرد
 • زمان کاری: تمام وقت
 • مقطع تحصیلی: دیپلم
 • توضیحات: بدون توضیح

 • مهارت فنی: سرپرست پشتیبانی نرم افزار
 • جنسیت: مرد
 • زمان کاری: تمام وقت
 • مقطع تحصیلی: دیپلم
 • توضیحات: بدون توضیح

 • مهارت فنی: تکنسین دوربین مدار بسته
 • جنسیت: مرد
 • زمان کاری: تمام وقت
 • مقطع تحصیلی: دیپلم
 • توضیحات: بدون توضیح

 • مهارت فنی: تکنسین شبکه
 • جنسیت: مرد
 • زمان کاری: مشخص نشده
 • مقطع تحصیلی: دیپلم
 • توضیحات: بدون توضیح

استخدام مهندسی فناوری اطلاعات

  اصفهان |   مرد |   سابقه کار نیاز دارد

1402/08/22

استخدام مهندسی فناوری اطلاعات

  رفسنجان |   مرد |   سابقه کار نیاز ندارد

1402/08/22

استخدام مهندسی فناوری اطلاعات

  تهران |   مرد و زن |   سابقه کار نیاز دارد

1402/08/22

استخدام مهندسی فناوری اطلاعات

  کرمانشاه |   مرد |   سابقه کار نیاز دارد

1402/08/22
1402/08/22
استخدام کننده
شرکت کیا رایانه پرداز فاطر
ایمیل
نمایش
تلفن تماس
نمایش
آدرس
www.krpfater.ir
خدمات
اعلام نشده است

تماس با استخدام کننده

CAPTCHA