استخدام شرکت صنایع روشنایی

کارتابل گزارش تخلف
حقوق توافقی
شهر استخدامی: تهران
سابقه کار نیاز دارد

رشته های تحصیلی مورد نیاز

مهارت های فنی مورد نیاز

 • مهارت فنی: مدیر بازرگانی
 • جنسیت: مرد
 • زمان کاری: تمام وقت
 • مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
 • توضیحات: صنایع روشنایی

 • مهارت فنی: سرپرست فروش
 • جنسیت: مرد
 • زمان کاری: تمام وقت
 • مقطع تحصیلی: کارشناسی
 • توضیحات: صنایع روشنایی

 • مهارت فنی: سرپرست فروش
 • جنسیت: مرد
 • زمان کاری: تمام وقت
 • مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
 • توضیحات: صنایع روشنایی

 • مهارت فنی: بازاریاب
 • جنسیت: مرد
 • زمان کاری: تمام وقت
 • مقطع تحصیلی: کارشناسی
 • توضیحات: صنایع روشنایی

 • مهارت فنی: بازاریاب
 • جنسیت: مرد
 • زمان کاری
 • : تمام وقت
 • مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
 • توضیحات: صنایع روشنایی

 • مهارت فنی: کارشناس بازرگانی
 • جنسیت: مرد
 • زمان کاری: تمام وقت
 • مقطع تحصیلی: کارشناسی
 • توضیحات: صنایع روشنایی

 • مهارت فنی: کارشناس بازرگانی
 • جنسیت: مرد
 • زمان کاری: تمام وقت
 • مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
 • توضیحات: صنایع روشنایی

 • مهارت فنی: بازاریاب صنعتی
 • جنسیت: مرد
 • زمان کاری: تمام وقت
 • مقطع تحصیلی: کارشناسی
 • توضیحات: صنایع روشنایی

 • مهارت فنی: بازاریاب صنعتی
 • جنسیت: مرد
 • زمان کاری: تمام وقت
 • مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
 • توضیحات: صنایع روشنایی

 • مهارت فنی: بازاریاب
 • جنسیت: مرد
 • زمان کاری: مشخص نشده
 • مقطع تحصیلی: کاردانی
 • توضیحات: صنایع روشنایی

استخدام مدیریت بازرگانی

  اصفهان |   زن |   سابقه کار نیاز دارد

1402/06/12

استخدام مدیریت بازرگانی

  تهران |   زن |   سابقه کار نیاز دارد

1402/06/12

استخدام مدیریت بازرگانی

  تهران |   مرد |   سابقه کار نیاز دارد

1402/06/12

استخدام مدیریت بازرگانی

  تهران |   مرد |   سابقه کار نیاز دارد

1402/06/12
1402/06/12
استخدام کننده
شرکت صنایع روشنایی
ایمیل
نمایش
تلفن تماس
نمایش
آدرس
kia-noor.com
خدمات
اعلام نشده است

تماس با استخدام کننده

CAPTCHA