استخدام شرکت دوران الکترونیک

کارتابل گزارش تخلف
حقوق توافقی
شهر استخدامی: قدس
سابقه کار نیاز دارد

رشته های تحصیلی مورد نیاز

 • رشته تحصیلی: برق - کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی الکترونیک
 • جنسیت: زن و مرد
 • زمان کاری: تمام وقت
 • مقطع تحصیلی: کارشناسی
 • توضیحات: آشنا با محصولات الکترونیکی خودرو آشنا با تعمیرات بردهای الکترونیکی و نرم افزارهای گروه الکترونیک تسلط به طراحی و عیب یابی مدارهای الکترونیک آشنایی با قطعات الکترونیک خودرو و استاندارد های خودرویی

 • رشته تحصیلی: حسابداری
 • جنسیت: زن و مرد
 • زمان کاری: تمام وقت
 • مقطع تحصیلی: کارشناسی
 • توضیحات: دارای سابقه کار در بخش تولید و صنعت دارای سابقه و تجربه کاری حوزه حسابداری/ حسابرسی مسلط به اصول و استانداردهای حسابداری مسلط به نرم افزار راهکاران سیستم

 • رشته تحصیلی: حسابداری - حسابرسی
 • جنسیت: زن و مرد
 • زمان کاری: تمام وقت
 • مقطع تحصیلی: کارشناسی
 • توضیحات: دارای سابقه کار در بخش تولید و صنعت دارای سابقه و تجربه کاری حوزه حسابداری/ حسابرسی مسلط به اصول و استانداردهای حسابداری مسلط به نرم افزار راهکاران سیستم

 • رشته تحصیلی: حسابداری - دولتی
 • جنسیت: زن و مرد
 • زمان کاری: تمام وقت
 • مقطع تحصیلی: کارشناسی
 • توضیحات: دارای سابقه کار در بخش تولید و صنعت دارای سابقه و تجربه کاری حوزه حسابداری/ حسابرسی مسلط به اصول و استانداردهای حسابداری مسلط به نرم افزار راهکاران سیستم

 • رشته تحصیلی: حسابداری - مالیاتی
 • جنسیت: زن و مرد
 • زمان کاری: تمام وقت
 • مقطع تحصیلی: کارشناسی
 • توضیحات: دارای سابقه کار در بخش تولید و صنعت دارای سابقه و تجربه کاری حوزه حسابداری/ حسابرسی مسلط به اصول و استانداردهای حسابداری مسلط به نرم افزار راهکاران سیستم

 • رشته تحصیلی: ساخت و تولید - کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی ساخت و تولید
 • جنسیت: زن و مرد
 • زمان کاری: تمام وقت
 • مقطع تحصیلی: کارشناسی
 • توضیحات: آشنا با محصولات الکترونیکی خودرو آشنا با تعمیرات بردهای الکترونیکی و نرم افزارهای گروه الکترونیک تسلط به طراحی و عیب یابی مدارهای الکترونیک آشنایی با قطعات الکترونیک خودرو و استاندارد های خودرویی

 • رشته تحصیلی: ساخت و تولید - کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی طراحی
 • جنسیت: زن و مرد
 • زمان کاری: تمام وقت
 • مقطع تحصیلی: کارشناسی
 • توضیحات: آشنا با محصولات الکترونیکی خودرو آشنا با تعمیرات بردهای الکترونیکی و نرم افزارهای گروه الکترونیک تسلط به طراحی و عیب یابی مدارهای الکترونیک آشنایی با قطعات الکترونیک خودرو و استاندارد های خودرویی

 • رشته تحصیلی: مدیریت امور گمرکی
 • جنسیت: زن و مرد
 • زمان کاری: تمام وقت
 • مقطع تحصیلی: کارشناسی
 • توضیحات: مسلط به امور گمرکی و گمرک ایران مسلط به نرم افزار راهکاران سیستم سابقه کار در امور لجستیکی (زنجیره تامین) دارای روابط عمومی عالی و روحیه پیگیری آشنا به امور بانکی (ارزی)

 • رشته تحصیلی: مدیریت بازرگانی
 • جنسیت: زن و مرد
 • زمان کاری: تمام وقت
 • مقطع تحصیلی: کارشناسی
 • توضیحات: مسلط به امور گمرکی و گمرک ایران مسلط به نرم افزار راهکاران سیستم سابقه کار در امور لجستیکی (زنجیره تامین) دارای روابط عمومی عالی و روحیه پیگیری آشنا به امور بانکی (ارزی)

 • رشته تحصیلی: مدیریت و بازرگانی دریایی - گمرگی
 • جنسیت: زن و مرد
 • زمان کاری: تمام وقت
 • مقطع تحصیلی: کارشناسی
 • توضیحات: مسلط به امور گمرکی و گمرک ایران مسلط به نرم افزار راهکاران سیستم سابقه کار در امور لجستیکی (زنجیره تامین) دارای روابط عمومی عالی و روحیه پیگیری آشنا به امور بانکی (ارزی)

مهارت های فنی مورد نیاز

 • مهارت فنی: حسابدار
 • جنسیت: زن و مرد
 • زمان کاری: تمام وقت
 • مقطع تحصیلی: کارشناسی
 • توضیحات: دارای سابقه کار در بخش تولید و صنعت دارای سابقه و تجربه کاری حوزه حسابداری/ حسابرسی مسلط به اصول و استانداردهای حسابداری مسلط به نرم افزار راهکاران سیستم

 • مهارت فنی: انباردار
 • جنسیت: زن و مرد
 • زمان کاری: تمام وقت
 • مقطع تحصیلی: کارشناسی
 • توضیحات: جهت کار در واحد انبار شهر سیرجان 2-مسلط به نرم افزار های ورد و اکسل 3-آشنا به روند انبار داری در شرکت های تولیدی 4-ثبت ورود و خروج انبار و فرایند های اداری انبار

 • مهارت فنی: کارشناس بازرگانی
 • جنسیت: زن و مرد
 • زمان کاری: تمام وقت
 • مقطع تحصیلی: کارشناسی
 • توضیحات: مسلط به امور گمرکی و گمرک ایران مسلط به نرم افزار راهکاران سیستم سابقه کار در امور لجستیکی (زنجیره تامین) دارای روابط عمومی عالی و روحیه پیگیری آشنا به امور بانکی (ارزی)

 • مهارت فنی: کارشناس منابع انسانی
 • جنسیت: زن و مرد
 • زمان کاری: تمام وقت
 • مقطع تحصیلی: کارشناسی
 • توضیحات: آشنایی به قوانین کار و تامین اجتماعی آشنایی با نرم افزارهای اتوماسین اداری و حضور و غیاب و راهکاران سیستم مسلط به اصول دبیرخانه و بایگانی توانایی تهیه گزارش کارکرد پرسنل

 • مهارت فنی: کارمند اداری
 • جنسیت: زن و مرد
 • زمان کاری
 • : تمام وقت
 • مقطع تحصیلی: کارشناسی
 • توضیحات: آشنایی به قوانین کار و تامین اجتماعی آشنایی با نرم افزارهای اتوماسین اداری و حضور و غیاب و راهکاران سیستم مسلط به اصول دبیرخانه و بایگانی توانایی تهیه گزارش کارکرد پرسنل

 • مهارت فنی: کنترل پروژه
 • جنسیت: زن و مرد
 • زمان کاری: تمام وقت
 • مقطع تحصیلی: کارشناسی
 • توضیحات: آشنا با محصولات الکترونیکی خودرو و تعمیرات بردهای الکترونیکی و نرم افزارهای گروه الکترونیک و قطعات الکترونیک خودرو و استاندارد های خودرویی و برنامه نویسی پردازنده های ARM & AVR تسلط به طراحی و عیب

 • مهارت فنی: کنترل کیفیت
 • جنسیت: زن و مرد
 • زمان کاری: تمام وقت
 • مقطع تحصیلی: کارشناسی
 • توضیحات: آشنا با محصولات الکترونیکی خودرو و تعمیرات بردهای الکترونیکی و نرم افزارهای گروه الکترونیک و قطعات الکترونیک خودرو و استاندارد های خودرویی و برنامه نویسی پردازنده های ARM & AVR تسلط به طراحی و عیب

 • مهارت فنی: تکنسین الکترونیک
 • جنسیت: زن و مرد
 • زمان کاری: تمام وقت
 • مقطع تحصیلی: کارشناسی
 • توضیحات: آشنا با محصولات الکترونیکی خودرو و تعمیرات بردهای الکترونیکی و نرم افزارهای گروه الکترونیک و قطعات الکترونیک خودرو و استاندارد های خودرویی و برنامه نویسی پردازنده های ARM & AVR تسلط به طراحی و عیب

 • مهارت فنی: کمک حسابدار
 • جنسیت: زن و مرد
 • زمان کاری: تمام وقت
 • مقطع تحصیلی: کارشناسی
 • توضیحات: دارای سابقه کار در بخش تولید و صنعت دارای سابقه و تجربه کاری حوزه حسابداری/ حسابرسی مسلط به اصول و استانداردهای حسابداری مسلط به نرم افزار راهکاران سیستم

 • مهارت فنی: تضمین کیفیت (مدیر - کارشناس)
 • جنسیت: زن و مرد
 • زمان کاری: تمام وقت
 • مقطع تحصیلی: کارشناسی
 • توضیحات: آشنا با محصولات الکترونیکی خودرو و تعمیرات بردهای الکترونیکی و نرم افزارهای گروه الکترونیک و قطعات الکترونیک خودرو و استاندارد های خودرویی و برنامه نویسی پردازنده های ARM & AVR تسلط به طراحی و عیب

استخدام برق - کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی الکترونیک

  قدس |   مرد و زن |   سابقه کار نیاز دارد

1402/06/11
1402/06/11
استخدام کننده
شرکت دوران الکترونیک
ایمیل
نمایش
تلفن تماس
نمایش
آدرس
اعلام نشده است
خدمات
اعلام نشده است

تماس با استخدام کننده

CAPTCHA