استخدام شرکت توسعه مسکن سمنان

کارتابل گزارش تخلف
حقوق توافقی
شهر استخدامی: پردیس بابلسر
سابقه کار نیاز ندارد

رشته های تحصیلی مورد نیاز

 • رشته تحصیلی: مهندسی برق - الکترونیک
 • جنسیت: زن و مرد
 • زمان کاری: تمام وقت
 • مقطع تحصیلی: کارشناسی
 • توضیحات: دارای مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی * توانایی متره و برآورد پروژه های ساختمانی * تسلط به امور دفتر فنی و نرم افزارهای مربوطه * آشنایی با قوانین جاری در ساختمان ، آیین نامه ها و استانداردهای ساختمانی * توانایی نظارت بر عملیات اجرایی مرتبط * بیمه تامین اجتماعی * بیمه درمان تکمیلی * هدایای مناسبتی

 • رشته تحصیلی: مهندسی عمران
 • جنسیت: زن و مرد
 • زمان کاری: تمام وقت
 • مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
 • توضیحات: دارای مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی * توانایی متره و برآورد پروژه های ساختمانی * تسلط به امور دفتر فنی و نرم افزارهای مربوطه * آشنایی با قوانین جاری در ساختمان ، آیین نامه ها و استانداردهای ساختمانی * توانایی نظارت بر عملیات اجرایی مرتبط * بیمه تامین اجتماعی * بیمه درمان تکمیلی * هدایای مناسبتی

مهارت های فنی مورد نیاز

 • مهارت فنی: مهندس تاسیسات
 • جنسیت: زن و مرد
 • زمان کاری: تمام وقت
 • مقطع تحصیلی: کارشناسی
 • توضیحات: دارای مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی * توانایی متره و برآورد پروژه های ساختمانی * تسلط به امور دفتر فنی و نرم افزارهای مربوطه * آشنایی با قوانین جاری در ساختمان ، آیین نامه ها و استاندارد های ساختمانی * توانایی نظارت بر عملیات اجرایی مرتبط * بیمه تامین اجتماعی * بیمه درمان تکمیلی * هدایای مناسبتی

استخدام مهندسی برق - الکترونیک

  تهران |   مرد و زن |   سابقه کار نیاز دارد

1403/02/29

استخدام مهندسی برق - الکترونیک

  اصفهان |   مرد و زن |   سابقه کار نیاز دارد

1403/02/29

استخدام مهندسی برق - الکترونیک

  قزوین |   مرد |   سابقه کار نیاز دارد

1403/02/29

استخدام مهندسی برق - الکترونیک

  پردیس بابلسر |   مرد و زن |   سابقه کار نیاز ندارد

1403/02/29
1403/02/29
استخدام کننده
شرکت توسعه مسکن سمنان
ایمیل
نمایش
تلفن تماس
نمایش
آدرس
اعلام نشده است
خدمات
اعلام نشده است

تماس با استخدام کننده

CAPTCHA