استخدام شرکت آرکا الکترو پرتو

کارتابل گزارش تخلف
حقوق توافقی
شهر استخدامی: اصفهان
سابقه کار نیاز ندارد

رشته های تحصیلی مورد نیاز

استخدام مهندسی برق - الکترونیک

  اصفهان |   مرد و زن |   سابقه کار نیاز ندارد

1401/11/04

استخدام مهندسی برق - الکترونیک

  تهران |   مرد |   سابقه کار نیاز دارد

1401/11/04

استخدام مهندسی برق - الکترونیک

  تهران |   مرد |   سابقه کار نیاز ندارد

1401/11/04

استخدام مهندسی برق - الکترونیک

  تهران |   مرد |   سابقه کار نیاز ندارد

1401/11/04
1401/11/04
استخدام کننده
شرکت آرکا الکترو پرتو
ایمیل
نمایش
تلفن تماس
اعلام نشده است
آدرس
اعلام نشده است
خدمات
اعلام نشده است

تماس با استخدام کننده

CAPTCHA